Nasza oferta

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wachlarz usług dotyczących kompleksowego wykonania pomiarów i badań hałasu środowiskowego jak również w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta

Wykonujemy pomiary hałasu środowiskowego, badamy izolacyjności akustyczne ścian i stropów, mierzymy czasy pogłosu w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych a także moce źródeł hałasu, czyli:

 • hałasu w środowisku, tj. hałasu emitowanego do środowiska przez istniejące zakłady przemysłowe, ciągi komunikacyjne (hałas drogowy, hałas szynowy),
 • hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego budynku,
 • hałasu zewnętrznego przenikającego do wnętrza budynków  biurowych i mieszkalnych,tzw. miarodajnego poziomu dźwięku przy elewacjach istniejących lub projektowanych budynków
 • izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród ścian i stropów oraz fasad (K1),
 • izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów (K2),
 • mocy akustycznych źródeł dźwięku,
 • czasu pogłosu w pomieszczeniach.

Realizujemy również następujące raporty i ekspertyzy z zakresu akustyki:

 • raporty oddziaływania hałasu na środowisko – więcej informacji,
 • projekty akustyczne ekranów akustycznych,
 • ekspertyzy w zakresie akustyki budowlanej dotyczące ochrony przed hałasem istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych oraz innych budynków (szpitale, szkoły, budynki administracyjne itp.) – określanie zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999 wymaganej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych i stropodachów w zależności od miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego,
 • wytyczne adaptacji akustycznej pomieszczeń w obiektach istniejących i projektowanych,
 • obliczenia izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wytyczne dotyczące wymaganej izolacyjności akustycznej okien i nawiewników,
 • obliczenia hałasu zewnętrznego na elewacjach budynków i emitowanego do środowiska,
 • audyty akustyczne budynku (określenie izolacyjności przegród budowlanych, pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń),
 • oceny spełniania wymagań BREEAM In-use, International New Construction oraz Europe Commercial w zakresie emisji hałasu do środowiska i hałasu wewnątrz pomieszczeń (Pol8 i Hea13 lub Pol05 i Hea05 lub 14Hea),
 • określenie czasów pogłosu w pomieszczeniach oraz dobór materiałów tłumiących.