Jak poprawić izolacyjność akustyczną ściany w mieszkaniu

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian?

Przegrody wewnątrz mieszkania powinny posiadać odpowiednie własności akustyczne w celu spełnienia wymagań normowych. Wykonanie ich zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02151 – 3:1999 zapewnia ograniczenie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego. Przykładem niewłaściwego doboru materiału na ścianę działową między mieszkaniami jest gazobeton o grubości 24 cm. Takie ściany mają niedostateczną izolacyjność akustyczną i wtedy mieszkańcy słyszą hałas bytowy przenikający przez nie z sąsiednich mieszkań. W takich przypadkach należy zmusić dewelopera do wykonania badań izolacyjności akustycznej ściany. Jednak z różnych badań wiadomo,  iż wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej RA1 ww. ściany klasy 600 nie przekracza wartości 41 dB. A powinien mieć wartość co najmniej 50 dB. Należy więc zwiększyć jej izolacyjność akustyczną o ponad 9 dB. Zgodnie z prawem to deweloper w ramach gwarancji powinien wykonać adaptację akustyczną takiej ściany.

Izolacyjność akustyczną ściany z gazobetonu możemy również poprawić we własnym zakresie. Jak to zrobić? Można tu zastosować dwie metody.

Pierwsza z nich polega na domurowaniu po jednej stronie ściany działowej drugiej ściany z porothermu 8P+W o grubości 8 cm, w odległości 6 cm od ściany bazowej (Rys.1). Przestrzeń między ściankami należy wypełnić wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3 w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej. Takie ścianki należy stawiać bezpośrednio na stropie i zostawić dylatację między tą ścianką a podłogą pływającą.

W drugiej metodzie stosujemy lekką ściankę gipsowo-kartonową. Z jednej strony ściany działowej dostawiamy ustrój izolacyjny, składający się z wełny mineralnej o gęstości 60 kg/m3 i profili 10 cm z przytwierdzonymi podwójnymi płytami gipsowo-kartonowymi Rigips Rigidur H (masa pow. 28,8 kg/m2). Szkielet należy mocować do ściany (lub do stropu i sufitu) przy użyciu podkładek elastycznych (Rys.2). W tym przypadku również nie wolno montować takiej ścianki do podłogi pływającej, ponieważ ulegnie pogorszeniu izolacyjność akustyczna ściany.

sciany-izolacja