Referencje

Dzięki Państwu nasza firma stale się rozwija i zdobywa cenne doświadczenie. Poniżej znajdą Państwo wykaz prac z akustyki wykonanych u naszych klientów.

Nasi zadowoleni klienci

Wykaz wybranych tematycznie raportów, studiów i ekspertyz:

 • Analiza oddziaływania akustycznego ulic Havla i Świętokrzyskiej w Gdańsku na planowany teren zabudowy mieszkaniowej,
 • Raport badania nr 3/04/2016. Pomiar równoważnego poziomu dźwięku a na granicy działki nr 391 (parkingu oraz myjni samochodowej) przy ul. PCK 1 w Gdańsku (2016 r.)
 • Ekspertyza techniczna. Pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany między pokojami hotelowymi oraz ściany między korytarzem a pokojem budynku hotelu FOCUS w Gdańsku (2016 r.)
 • Ekspertyza akustyczna 3/04/2016 nt. izolacyjności akustycznej zewnętrznych elementów budowlanych w budynkach mieszkalnych w Gdańsku przy ulicy S. Lema oraz Rakoczego (2016 r.)
 • Ekspertyza akustyczna dla Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Obliczenie wskaźników oceny izolacyjności akustycznej poszczególnych części przegród wewnętrznych. Określenie parametrów akustycznych elementów budowlanych w pomieszczeniach szkolnych pod kątem zrozumiałości mowy (2016 r.)
 • Raport o   oddziaływaniu   na   środowisko zespołu trzech  ferm drobiu w  Smolnikach  na działkach  nr 12/6,  12/7,  12/9 – gmina Sierakowice (2015 r.)
 • Ekspertyza akustyczna. Analiza ograniczenia emisji hałasu od stacji agregatów wody lodowej instalacji klimatyzacji CPD Energa przy ul. Reja 23 w Gdańsku (2014 r.)
 • Pomiar skorygowanego poziomu mocy akustycznej A (LWA) agregatu hydraulicznego – HYDROMEGA sp. z o.o., 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3 (2014 r.)
 • Ekspertyza akustyczna 2/03/2014 nt. izolacyjności akustycznej zewnętrznych elementów budowlanych projektowanego osiedla Central Park w Gdańsku przy ul. Rakoczego (2014 r.)
 • Koncepcja ograniczenia emisji hałasu do środowiska ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Wirtualnej Polski przy ul. Traugutta 115c w Gdańsku (2013 r.)
 • Analiza akustyczna wpływ ruchu komunikacyjnego na budowanej ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku  na klimat akustyczny w środowisku (2013 r.)
 • Raport badania nr 1/01/2013 izolacyjności akustycznych przegród budowlanych mieszkania na osiedlu Lawendowe Wzgórze w Gdańsku ul. Jabłonowa 15 (2013 )
 • Raport badania nr 3/01/2013 izolacyjności akustycznych przegród budowlanych mieszkania na osiedlu Altoria – budynek nr 3, ul. Strzelców 9 w Gdyni (2013 r.)
 • Raport badania nr 1/11/2013 izolacyjności akustycznych przegród budowlanych mieszkania na osiedlu Wiczlino-Ogród przy ulicy Filipkowskiego 1 w Gdyni (2013 r.)
 • Pomiar skorygowanego poziomu mocy akustycznej A śmieciarki – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5 (2013 r.)
 • Ekspertyza akustyczna 3/05/2013 nt. izolacyjności akustycznej zewnętrznych elementów budowlanych projektowanego osiedla Słoneczna Morena w Gdańsku przy ul. Piekarniczej (2013 r.)
 • Studium akustyczne ograniczenia emisji hałasu do środowiska z zakładu Lantmannen Unibake Poland w Stanisławowie Pierwszym (2012 r.)
 • Analiza akustyczna pod katem adaptacji akustycznej dla planowanej elektrowni gazowo-parowej na terenie miasta Grudziądza (2012r.)
 • Adaptacja akustyczna myjni samochodowej w Elblągu przy ul. Pomorskiej poprzez zastosowanie ekranów akustycznych (2012 r.)
 • Analiza akustyczna pod katem adaptacji akustycznej dla planowanej elektrowni gazowo-parowej na terenie miasta Grudziądza (2012r.)
 • Raport pomiaru równoważnego poziomu dźwięku A hałasu tramwajowego w Gdańsku (2012r.)
 • Raport pomiaru równoważnego poziomu dźwięku podczas wbijania pali na trakcji kolejowej w Sopocie (2012 r.)
 • Raport pomiaru maksymalnych przyspieszeń drgań na budynkach, powodowanych przejazdami tramwajów po torach, przy ulicach: Wolności 15, Strajku Dokerów 3 i  Rybołowców w Gdańsku (2012r.)
 • Analiza akustyczna dla planowanej elektrowni gazowo-parowej na terenie miasta Gdańska (2011r.)
 • Analiza oddziaływania hałasu na środowisko lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Kwidzynie (2011r.)
 • Raport oddziaływanie hałasu na środowisko wytwórni mas asfaltowych z zapleczem socjalnym w Cieplewie (2011r.)
 • Raport oddziaływania akustycznego instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz ruchu pojazdów na środowisko w budynku biurowym TRYTON w Gdańsku (2011r.)
 • Raport oddziaływanie hałasu kolejowego na środowisko oraz  placu przeładunku złomu w Elblągu przy ul. Dębowej (2011r.)
 • Raport oddziaływania hałasu na środowisko dla budynku szkoły podstawowej i przedszkola przy ulicy Rogalińskiej w Gdańsku (2011r.)
 • Raport oddziaływania hałasu emitowanego przez Budynek Urzędu Miasta Gdyni Bis z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth na środowisko (2011r.)
 • Raport badania hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji wiertniczej gazu łupkowego w Stanisławie (2011r.)
 • Raport pomiaru hałasu w środowisku pochodzącego od stadionu PGE Arena w Gdańsku (2011r.)
 • Raport badania hałasu przenikającego do pomieszczeń od wyposażenia technicznego w budynku UG w Gdańsku (2011r.)
 • Projekt akustyczny. Ocena rozwiązań projektowych Zespołu Mieszkaniowego HABENDA w Gdańsku przy ulicy Wielkopolskiej pod kątem ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych nr J (2011r.)
 • Ekspertyza akustyczna nt. lokalizacji zespołu budynków wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Traktu Św. Wojciecha 155a (2011r.)
 • Analiza oddziaływania hałasu na środowisko lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Gdańsku (2010r.)
 • Projekt akustyczny ekranów przy drodze wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa – Gawrychy (2010r.)
 • Raport oddziaływania akustycznego ul. Parkowej i M. Konopnickiej w Żukowie na tereny sąsiadujące (2010r.)
 • Koncepcja zabezpieczeń akustycznych na urządzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych emitujących ponadnormatywny hałas do środowiska w Koszalinie (2010r.)
 • Raport oddziaływania akustycznego na środowisku Zakładu Przetwórstwa Drewna w Bytowie (2010r.)
 • Raport oddziaływania akustycznego na środowisko rozbudowy zakładu DANFOSS Sp. z o.o. w Tuchomiu gm. Żukowo.
 • Raport oddziaływania akustycznego na środowisko Zakładu Produkcyjno-Dystrybucyjnego Mięsa i Przetworów Mięsnych – DEKO sp. z o.o. w Przejazdowie gm. Pruszcz Gd.
 • Raport badania hałasu przenikającego od KLUBU WINDA do mieszkania Małkowskich położonych w Gdańsku przy ulicy Racławickiej 17.
 • Raport badania izolacyjności od dźwięków powietrznych drzwi między lokalami mieszkalnymi a korytarzem w budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Chodkiewicza 11w Gdańsku.
 • Raport oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu od projektowanej instalacji klimatyzacji CA TP S.A. w Świeciu.
 • Raport badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych keramzytu na stropie w Zakładzie Produkcji Keramzytu w Gniewie przy ulicy Krasickiego 9.
 • Ocena rozwiązań projektowych budynków Zespołu Usługowo-Mieszkaniowego NAD WODĄ w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej pod kątem ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach wielorodzinnych.
 • Ekspertyza akustyczna możliwości zamiany zaprojektowanych ścian z bloczków silikatowych na monolityczne ściany betonowe rozdzielające sąsiednie mieszkania oraz ścian rozdzielających mieszkania od korytarzy w budynkach Zespołu Usługowo-Mieszkaniowego NAD WODĄ w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej.
 • Analiza akustyczna wpływu ruchu pojazdów z osiedla budynków wielorodzinnych mieszkalnych z usługami i parkingami na poziomie terenu i podziemnymi CENTRALPARK przy ulicy Rakoczego w Gdańsku na klimat akustyczny sąsiadujących terenów.
 • Studium uciążliwości hałasu przenikającego do środowiska z terenu projektowanego parku handlowego MATARNIA w Gdańsku, ul. Złota Karczma (etap IIIB).
 • Raport oddziaływania akustycznego na środowisko projektowanego węzła do produkcji betonu wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Miszewo.
 • Projekt akustyczny (etap koncepcji programowo-przestrzennej) zabezpieczeń przed hałasem emitowanym przez wybrane źródła zewnętrzne na terenie CUKROWNI MALBORK.
 • Projekty ekranów: Obwodnica Człuchowa, Estakada E4 w Szczecinie, Trasa Sucharskiego Gdańsku, Centra Handlowe HIT (w Warszawie Kabatach, w Poznaniu, w Piastowie k/Warszawy, w Skierniewicach), Obwodnica Trójmiasta.

Program do symulacji komputerowej hałasu w środowisku

Programu komputerowego SoundPLAN® ver.7.1. posiada między innymi moduł pozwalający liczyć prognozowany poziom hałasu w środowisku od źródeł hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego i przemysłowego. Zawiera także moduł map akustycznych. Przyjęty w programie model obliczeniowy poziomu hałasu w środowisku jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2.

Przyrządy pomiarowe

 • Przenośny analizator dźwięku SVAN 955 oraz SVAN 971
 • Źródło wszechkierunkowe Sinus DO12,  wzmacniacz mocy Sinus  PA1000
 • Stukacz wzorcowy TM50 firmy Sinus

Przygotowanie merytoryczne wykonawców

Dr Witold Ziółkowski – fizyk akustyk