dr Witold Ziółkowski : – rzeczoznawca sądowy z akustyki; – biegły z listy Wojewody Pomorskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, nr świad. 091),

Firma specjalizuje się szeroko pojętą akustyką, tj. zagadnieniami: akustyki środowiskowej, budowlanej i architektonicznej. Przedmiotem prac są: – pomiary terenowe (hałasu w środowisku i wewnątrz pomieszczeń, izolacyjności akustycznych przegród budowlanych, czasu pogłosu), – projekty i ekspertyzy z akustyki budowlanej i architektonicznej, – raporty oddziaływania hałasu na środowisko, – doradztwo akustyczne. Szczegółowe zakres to:

WYKAZ NORM

dyrektyw, ustaw i rozporządzeń

WYKAZ NORM

Zestawienie dokumentów prawnych oraz wybranych norm PN (EN ISO) w zakresie akustyki architektonicznej i hałasu środowiskowego
Więcej….

Hałas w mieszkaniu

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian?

Hałas w mieszkaniu

Ze względu na miejsce powstawania hałasu wyróżnia się hałas zewnętrzny (tj. wytwarzany na zewnątrz budynków)
Więcej….

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

Czy wiesz, że hałas jest traktowany podobnie do zanieczyszczenia środowiska?

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy..
Więcej …